แบบฟอร์มลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะส่วนบุคคล รถ 1 คัน คนขับ 1 คน

ท่านที่ไม่ได้รับการอนุมัติ Sha Plus Transport

เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน และปัญหาของระบบปัจจุบันที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไว้ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านลงทะเบียนใหม่ในระบบ https://shaplustransport.com ภายในวันที่ 24 กค. เพื่อที่ทางคณะกรรมการพิจารณาจะอนุมัติให้แล้วเสร็จ และมอบสติ๊กเกอร์ชั่วคราว ในวันที่ 27,28 กค.


การลงทะเบียน ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการกรอกข้อมูลเพราะหากทำผิด ระบบไม่สามารถแก้ไขได้ โดยข้อมูลหลักจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

 • 1. ส่วนของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครอง คือชื่อในทะเบียนรถ หรือชื่อเจ้าของรถในสัญญาเช่าซื้อ
 • 2. ส่วนของผู้ขับรถ
 • * ชื่อที่ระบุใน SHD ID ในการขอครั้งนี้จะเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อของเจ้าของรถ/ผู้ครอบครอง หรือของคนขับก็ได้ แต่ในระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 สค.นี้ นั้น SHA ID จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับเจ้าของรถ/ผู้ครอบครองเท่านั้น


  ท่านที่เคยได้รับSMS แจ้งอนุมัติไปแล้วไม่ต้องลงเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อที่เคยได้รับการอนุมัติแล้วได้ที่ list.shaplustransport.com และหากท่านไม่ได้ไปรับเมื่อวันที่ 22 กค.ที่ผ่านมา สามารถขอรับสติ๊กเกอร์ชั่วคราวได้ในวันที่ 27,28 กค. ที่ ศูนย์ควบคุมการจราจร สภ.เมืองภูเก็ต เวลา 09.00 – 16.00 น.


  ข้อมูลทะเบียนรถ


  เจ้าของรถ

  D
  SHA ID ถูกต้อง:
  ไม่พบ SHA_ID นี้ในระบบ Thailand SHA ท่านอาจมีปัญหาในการใช้ระบบในภายหลัง

  ข้อมูลของคนขับ

  ระบบจะจัดส่ง sms ผลการประเมินทางหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถ